Nova stranica je počela s radom, preusmjeravanje za 3 sekunde..

Nova domena Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta usklađena je sa Sveučilištem u Mostaru nova domena je :

http://aptf.sve-mo.ba